Spoke White

Wheel Name: Spoke White
Colour: White Blue/Red Pinstripe
Available Sizes: 10 x 4.5, 12 x 4, 13 x 4.5, 13 x 5.5, 14 x 6, 14 x 7, 15 x 7, 15 x 8, 16 x 7, 16 x 8, 17 x 8

Additional Information

Colour

White Blue/Red Pinstripe

Available Sizes

10 x 4.5, 12 x 4, 13 x 4.5, 13 x 5.5, 14 x 6, 14 x 7, 15 x 7, 15 x 8, 16 x 7, 16 x 8, 17 x 8